Menu
  • Ei tuotteita
    Kassalle

Rikos- ja prosessioikeus

Tuotteet 1-20 / 46

  1. 1
  2. 2
  3. 3
 
  1. Ulosotto-oikeus III - Oikeussuojakeinot  ja erityiset täytäntöönpanon lajit

    Ulosotto-oikeus III - Oikeussuojakeinot ja erityiset täytäntöönpanon lajit

    Oikeussuojakeinot ja erityiset täytäntöönpanon lajit
    Tuula Linnan ja Tatu Leppäsen tutuista teoksista Ulosottomenettely sekä Ulosmittaus ja myynti on ilmestynyt uudistetut painokset. Ne muodostavat kaksi ensimmäistä osaa koko ulosotto-oikeuden käsittävästä kolmiosaisesta ...
    120,00 €
    (10,91 €)
    Tulossa marraskuussa 2017

  2. Ylimääräinen muutoksenhaku

    Ylimääräinen muutoksenhaku

    Kirjassa käsitellään tuomiovirhekantelua ja tuomionpurkua koskevia perusteita, joiden nojalla lainvoimainen tuomio voidaan poistaa tai purkaa. Vaikeaselkoisten säännösten tulkinnassa on turvauduttava muun muassa oikeusvoimaa, ...
    110,00 €
    (10,00 €)
    Tulossa elokuussa 2017

  3. Insolvenssioikeus

    Insolvenssioikeus

    Oikeuden perusteokset
    Oikeuden perusteokset -sarjaan kuuluvassa teoksessa käsitellään ulosottoon, konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen ja kansainvälisen insolvenssioikeuden kysymyksiin liittyvät asiat ja paneudutaan ...
    205,00 €
    (18,64 €)
    Tulossa toukokuussa 2017

  4. Prosessioikeus

    Prosessioikeus

    Oikeuden perusteokset
    Prosessioikeus-teoksessa siviili- ja rikosprosessioikeus käsitellään selkeästi ja systemaattisesti. Teos on ammattilaisen työväline rikos- ja riita-asian käsittely-, ratkaisu- ja menettelysäännösten soveltamisessa.
    205,00 €
    (18,64 €)
    Tulossa helmikuussa 2017

  5. Straffrättens ansvarslära

    Straffrättens ansvarslära

    För att förstå straffrätten och det straffrättsliga systemet gäller det att behärska de centrala begreppen, principerna och teorierna på området. Nyckeln till den straffrättsliga systematiken ligger i de allmänna ...
    98,00 €
    (8,91 €)
     

  6. Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2017

    Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2017

    Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2017 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön ...
    110,00 €
    (10,00 €)
     

  7. Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet  ja instituutiot

    Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

    Oikeudenkäynti I
    Kirja on teossarjan Oikeudenkäynti I–III ensimmäinen osa. Uudistetussa ja ajantasaistetussa teoksessa on perusteellinen esitys tuomioistuimia ja tuomareita koskevista muuttuneista säännöksistä. Lisäksi teoksessa käsitellään ...
    120,00 €
    (10,91 €)
     

  8. KKO:n ratkaisut kommentein 2016:I

    KKO:n ratkaisut kommentein 2016:I

    Korkein oikeus on luopunut omien vuosikirjojensa julkaisusta, mutta tämä teossarja sisältää kaikkien julkaistujen ratkaisujen eli ns. vuosikirjaratkaisujen ratkaisuselosteet kokonaisuudessaan.
    129,00 €
    (11,73 €)
     

  9. Rikosoikeus - Rangaistuksen määrääminen  ja täytäntöönpano

    Rikosoikeus - Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

    Kirja on systemaattinen yleisesitys rangaistuksen määräämisestä ja täytäntöönpanosta. Tämän lisäksi tavoitteena on tuoda esille sääntelyn taustalla vaikuttavat kriminaalipolitiikan päämäärät ja arvot sekä esittää myös ...
    95,00 €
    (8,64 €)
     

  10. KKO:n ratkaisut kommentein 2015:II

    KKO:n ratkaisut kommentein 2015:II

    KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ...
    129,00 €
    (11,73 €)
     

  11. Pääkäsittely, todistelu ja tuomio.  Oikeudenkäynti III

    Pääkäsittely, todistelu ja tuomio. Oikeudenkäynti III

    Riita- ja rikosasioiden käsittelyyn tuomioistuimissa on viime vuosina tehty useita merkittäviä muutoksia. Asioita voidaan käsitellä aikaisempaa laajemmin asianosaisten poissaollessa ja käyttöön on otettu uusia aikaisempaa ...
    120,00 €
    (10,91 €)
     

  12. Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2016

    Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2016

    Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2016 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön ...
    105,00 €
    (9,55 €)
     

  13. Isännän ääni - Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala

    Isännän ääni - Juhlakirja Erkki Kustaa Rintala

    ”Paitsi, että presidentti Erkki Rintala oli kaukonäköinen uudistaja ja kehittäjä, hän oli myös isäntä talossaan. Päällikkötuomarina hän loi hovioikeudelle henkilökohtaisella toiminnallaan selkeän ja tavoitteellisen suunnan ...
    102,00 €
    (9,27 €)
     

  14. Ulosotto-oikeus II - Ulosmittaus ja myynti

    Ulosotto-oikeus II - Ulosmittaus ja myynti

    Tuula Linnan ja Tatu Leppäsen tutuista teoksista Ulosottomenettely sekä Ulosmittaus ja myynti ilmestyy uudistetut painokset. Ne muodostavat kaksi ensimmäistä osaa koko ulosotto-oikeuden käsittävästä kolmiosaisesta kirjasarjasta. ...
    130,00 €
    (11,82 €)
     

  15. KKO:n ratkaisut kommentein 2015:I

    KKO:n ratkaisut kommentein 2015:I

    Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Mistä ...
    119,00 €
    (10,82 €)
     

  16. EU-rikosoikeus

    EU-rikosoikeus

    Tämä teos on ainoa suomalainen yleisesitys EU-rikosoikeuden keskeisistä toimintatavoista ja vaikutuksista kansalliseen lainsäädäntöömme ja lain soveltamiseen. Kirjassa käsitellään myös EU:n instituutioiden merkitystä ...
    120,00 €
    (10,91 €)
     

  17. KKO:n ratkaisut kommentein II 2014

    KKO:n ratkaisut kommentein II 2014

    KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ...
    119,00 €
    (10,82 €)
     

  18. Esitutkinta ja pakkokeinot

    Esitutkinta ja pakkokeinot

    Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on otettu myös ...
    130,00 €
    (11,82 €)
     

  19. Asianomistajan oikeudet rikosprosessissa

    Asianomistajan oikeudet rikosprosessissa

    Teoksessa käsitellään asianomistajan asemaa rikosoikeudenkäynnissä. Esillä olevia aiheita ovat mm. asianomistajan oikeus avustajaan ja oikeus ajaa itsenäisesti syytettä. Samoin selvitetään perusteellisesti syyttäjän velvollisuus ...
    79,00 €
    (7,18 €)
     

  20. Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja  tapaohjeet

    Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet

    Laki, säännöt ja tapaohjeet
    Asianajajaoikeus sisältää keskeiset asianajotoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet perusteluineen. Teoksessa käydään läpi asianajajalaki, Suomen Asianajajaliiton säännöt ja hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet ...
    91,00 €
    (8,27 €)
     

Tuotteet 1-20 / 46

  1. 1
  2. 2
  3. 3